Cowboyyy

China50 - Sell

Giá xuống
OANDA:CN50USD   China A50
Mục tiêu giá như trên biểu đồ
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: