UnknownUnicorn28720704

Nhân dân tệ/usd: Giá sắp giảm mạnh

Giá xuống
FX_IDC:CNYUSD   CHINESE YUAN / U.S. DOLLAR
Tuy xu hướng là tăng nhưng hành động giá đã có dấu hiệu dòng tiền rút ra, giá đã cắt dưới vùng cung nên tương lai gần là sự sụt giảm khả năng cao xảy ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.