Bebicon

Tăng trưởng cho COMP

Giá lên
BINANCE:COMPUSDT   COMP / TetherUS
COMPOUND đang đi theo sóng ABC
C = A X 1.618( theo fibo) = 36x-50x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.