TIMJIMY

Compusdt (future and hoder)

Giá lên
BINANCE:COMPUSDTPERP   COMP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Đánh future hay hoder các bạn có thể buy now, future thì x nhỏ, tránh rủi ro, hiện giờ điểm stopl thấp (380$), theo mình tính giờ bắt đầu vào sóng tăng, target: 63x -67x . Theo thì chấp nhận rủi ro!

Bình luận