GameonVentures

CRB - Bánh xe luân hồi

BITTREX:CRBBTC   None
Thật thú vị khi sóng CRB đang đi lại trông khá giống với hình Thái Cực - Lưỡng Nghi trong Đạo giáo, khi mà vùng giá 659 được test chính là lúc bước 1 của bánh xe luân hồi này chạy
Chúng ta có tới 2 lệnh lớn để sở hữu bánh xe luân hồi chuyển kiếp chi phối toàn cuộc sống này

EP 1: 660
TP 1: 2100
TG 1: 2300

EP 2: 270 hoặc cao hơn
TP 2: 5400
TG 2: 6900

Tuy nhiên, trước khi vào lệnh này bạn cần nắm rõ 1 điều: Đây là một trong những mã giao dịch dễ bị gỡ khỏi sàn giao dịch Bittrex nhất, vì vậy có thể đây là một lệnh tham khảo, hoặc bạn có thể vào lệnh với việc đặt SL cẩn trọng.

Chúc bạn giao dịch thành công!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures