HoangMinhchannel

CRE vượt đỉnh ngắn hạn

Giá lên
HOSE:CRE   CTCP BDS THE KY
CRE trong thời gian qua đã có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau khi hoàn thành mô hình tích luỹ A-B-C quanh khu vực 28.2 - 29.1.

Vùng cầu hiện tại của CRE đang ở quanh khu vực 34.3 - 35.2, tại vị trí này, CRE cho thấy tín hiệu mua vào sau khi xuất hiện phiên bật tăng trở lại trong ngày hôm qua.

Target dự kiến sẽ là 41.7 - 43.4.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.