HoangMinhchannel

CRE vượt đỉnh ngắn hạn

Giá lên
HOSE:CRE   CTCP BDS THE KY
CRE trong thời gian qua đã có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau khi hoàn thành mô hình tích luỹ A-B-C quanh khu vực 28.2 - 29.1.

Vùng cầu hiện tại của CRE đang ở quanh khu vực 34.3 - 35.2, tại vị trí này, CRE cho thấy tín hiệu mua vào sau khi xuất hiện phiên bật tăng trở lại trong ngày hôm qua.

Target dự kiến sẽ là 41.7 - 43.4.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex