NamHenry

CRE Lối đi nào cho chúng ta

HOSE:CRE   CTCP BDS THE KY
Sau đợt tăng Bất Ngờ vào tháng 2.
CRE đang tiến dần về vùng giá trị thực của nó. Vùng giá từ 22.600 -23.500 sẽ là vùng mua tốt nếu có tín hiệu đảo chiều tích cực.
-
Phân tích chủ yếu dựa vào Phân Tích Kĩ Thuật (hỗ trợ, kháng cự, hành vi giá và fibonancci) không dùng tin tức nên có thể thiếu tin tưởng
khuyến cáo nhà đầu tư chỉ nên THAM KHẢO và không đặt kì vọng vào nhiều. Quản lý vốn chặt để rủi ro thua lỗ có thể diễn ra với tài khoản của bạn.
Đã hủy lệnh