dautucoin16042020

Lý do CROBTC tăng (X6-x100 tài khoản): Holder

Giá lên
HUOBI:CROBTC   None
1. Về Cơ bản:
- CRO là Coin sàn phi tập trung có thời gian tồn tại và hoạt động lâu nhất trong tất cả các sàn phi tập trung
- Ví thanh toán CRO được hội tụ tất cả các tính năng hiện đại nhất của tiền điện tử và liên tục phát triển - Dự án có bộ máy rộng lớn hoạt động theo phong cách Google .
- Số lượng cộng đồng sử dụng ví visa CRO tăng theo cấp số cộng - và sắp đã cán mốc 100 triệu: Khi cán mốc 100 triệu ví visa CRo thì CROBTC sẽ bùng nổ: lúc đó bạn sẽ mua CRO với giá trên 1$, còn CROBTC đã X6 tài khoản của bạn.
- Bộ máy Công ty CRO hoạt động chuyên nghiệp, hội tụ các nhà công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử.
2. Về Sóng nến: Các bạn nhìn mô hình nến của biểu đồ phân tích khung D: Mô hình tăng của CROBTC là mô hình Parabonic giống như sự đột phá của Bitcoin và hiện là giá đáy.
3. Về Kỹ thuật:
- Sóng Elliott điều chỉnh 2 đã kết thúc ở mức 0.618 fibo của sóng 1: tại đây đồng thời là hội tụ hỗ trợ ngang và Ma200.
- MACD và RSI + BB đểu đang cho xu hướng tăng.
- Hiện đang bắt vào sóng 3 là sóng đẩy mạnh nhất trong 5 sóng đẩy tăng của Elliott .
+ Với mức khiêm tốn nhất: CROBTC = 0.000012 BTC (Tức x10 tài khoản so với hiện tại)
+ Với mức mở rộng khi cộng đồng ví visa CRO tăng trên 100 triệu khách hàng thì CROBTC = 0.000025BTC
+ Sau chu kỳ tăng 1 này từ đáy. CRO siwway hẹp sóng điều chỉnh ABC phẳng và sẽ bật tăng, dự báo cuối 2021 sẽ rút lại chỉ còn 3 số 0 : CROBTC=0.00015 (tức tài khoản sẽ X100 lần).
@ Đây là coin sàn phi tập trung, sử dụng app, ví thanh toán, cộng tác visa và được xác định là coin thanh toán toàn cầu đúng pháp luật mà Visa hoạt động.
$$$Người thông minh đầu tư CROBTC ở đáy sẽ có lợi nhuận kép: một là tăng giá của CROBTC (X10-X100 lần), hai là Giá BTC đương nhiên theo phân tích sẽ cán mốc 84 và 100K$ thì giá trị CROBTC vừa ăn lãi tăng giá vừa ăn lãi BTC tăng giá (nếu BTC giảm giá thì CROBTC vẫn ăn lãi tăng X10-X100 ).
Đầu tư coin sàn, ví sàn, app coin thanh toán thì không bao giờ sợ lỗ kể cả khi thị trường mùa đông Crypto thì CROBTC vẫn tăng đều vì ví CRO tăng theo cấp số nhân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.