Kevinhaofx

Phân tích Sóng Elliott khung D1 cặp CROBTC: Uptrend

Giá lên
HUOBI:CROBTC   Crypto.com / Bitcoin
Giá sau 1 chu trình giảm đã tạo phân kỳ đáy: Xác định rõ cấu trúc đảo chiều.
Ta có kênh cơ bản chứa sóng 1 và 2.
Hiện tại vẫn đang siwway trong sóng 1 và 2: Chưa break out qua lên trên kênh cơ bản nên chưa vẽ được kênh tăng tốc chứa sóng 3.
kết hợp Fibo R và Ex ta xác định được sóng 3 - 4 - 5: sóng 3 dài đến đâu ta cần chờ giá sóng 2 break out lên trên kênh cơ bản sẽ xác định vùng sóng 3 di chuyển lên.
Theo phân tích kỹ thuật và Cơ bản về Cặp CROBTC: Cộng đồng thế giới sử dụng rất lớn.
CRO đã thành công Visa thanh toán với hệ thống ngân hàng.
Sự tồn tại và phát triển của Crypto.com phát triển đã rất lâu và bền vững.
Nền tảng CRO kế thừa và phát triển phù hợp với mọi giao thức tiền điện tử: vưa kế thừa tập trung và phi tập trung.
Độ an toàn: 100%.
Giá đã về đáy và phân kỳ đáy dài rõ ràng (hiện tượng xả đã rõ ràng và hết qua 5 đợt liên tục phá hết đáy).
Phần tích lũy và bán xả đã hết, hiện đang tích lũy cho kỳ tăng sóng 3 ELLIOTT: Tích lũy đã rất lâu thì sóng 3 sẽ tăng rất mạnh có thể vượt cả Fibo 1.382 (chờ tín hiệu tại fibo 1.382 chúng ta xác định mức mở rộng sóng 3 tiếp theo.
Theo phân tích kỹ thuật và cơ bản cho thấy:
- Nhà đầu tư hiểu rõ : có thể Mua ngay để hưởng mức lợi nhuận cho kỳ tăng sóng 3 từ đáy.
- Nhà đầu tư an toàn: có thể chờ giá Breack out qua trend trên của kênh cơ bản: hình thành kênh gia tốc
- Nhà đầu tư chắc ăn 100%: chờ hình thành kênh tăng tốc: chờ giá chạm trend kênh tăng tốc để mua (hiện tại chưa hình thành kênh tăng tốc).
LƯU Ý: ĐÂY CHỈ LÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - SÓNG - CƠ BẢN VỀ CẶP CROBTC . KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ.

Bình luận