MinhAnhhh

CRVUSDT Người lười kiếm 14.79% vào cuối tuần như thế nào?

BINANCE:CRVUSDT   CRV / TetherUS
Lần này Minh Anh cũng dùng cách giao dịch của người lười để vào lệnh.

18:00 ngày 22/10, đèn báo chuyển từ đèn XÁM (chờ đợi) sang đèn XANH (tín hiệu BUY),
Giá mở cửa cao hơn đường chấm tròn và nền cũng có màu XANH,lúc này ta có thể tham khảo vào lệnh BUY~
Cho đến 23:00 ngày 24/10, chỉ báo chuyển từ XANH sang XÁM và có thể tham khảo đóng vi thế để chốt lợi nhuận (14.79%).

Bạn cũng có thể đặt mức chốt lãi và cắt lỗ, hoặc có thể đóng lệnh khi kiếm được lợi nhuận mà mình muốn~

Dù bạn sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, hãy nhớ thực hiện tốt việc kiểm soát rủi ro nhé!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.