phamvu1594

CTD Dòng tiền vào mạnh

Giá lên
HOSE:CTD   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Được đánh giá là cổ phiếu hàng đầu trong ngành xây dựng, nhưng trong 2 năm qua nội bộ lục đục mạnh do lợi ích nhóm với việc tạo lập các công ty con ăn chia. Đánh giá cơ bản vẫn rất tốt với vị thế đứng đầu và tiềm lực mạnh về tiền, cùng với đánh giá dòng BĐS nhiều hưởng lợi trong năm 2021 khi đc nhà nước hỗ trợ mạnh sau dịch nhằm kích thích nền kinh tế. Nền giá tạo vùng đáy tạo mô hình 2 đáy lỏng quanh 70-78. Xuất hiện cây bùng nổ với KL lớn nhằm thoát vùng kháng cự mạnh 78, sắp tới là 85. Đánh giá là cây hàng có thể đầu tư dài hạn với dư địa tăng lớn. Khuyến nghị:
- Mua đuổi: 78 hoặc kê mua lại vùng 78.5
- Cutloss: 68
- target 1: 105
- Target 2: 120
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.