HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
- Lợi nhuận trước thuế quý 3 của VietinBank đạt 13.910 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.
- Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, cho vay khách hàng tại VietinBank đạt 1.084.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với đầu năm.
- Kỳ vọng xa hơn mức định giá 46k.
Ai lên tàu cùng mình điểm danh nhé.
Chúc cả nhà may mắn.
Giao dịch đang hoạt động: CTG tạo LPS trong pha D chuẩn bị JAC --> Mua gia tăng.