HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
- Lợi nhuận trước thuế quý 3 của VietinBank đạt 13.910 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.
- Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, cho vay khách hàng tại VietinBank đạt 1.084.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với đầu năm.
- Kỳ vọng xa hơn mức định giá 46k .
Ai lên tàu cùng mình điểm danh nhé.
Chúc cả nhà may mắn.
Giao dịch đang hoạt động: CTG tạo LPS trong pha D chuẩn bị JAC --> Mua gia tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.