WindyCloud

Khuyến nghị CHỜ MUA cho mã cổ phiếu CTG

HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CTG sau đợt tăng vừa rồi đang tạo mô hình Cup n Handle
Có 2 trường hợp sẽ xảy ra
1. Giá sẽ đi lên test vùng 29.000
2. Giá sẽ điều chỉnh về vùng 25.000
Chúng tôi nghiêng về trường hợp thứ 2, sau khi giá điều chỉnh chúng ta có thể canh MUA tại đây (25.000) là nơi có đường trendline tăng đi qua trùng với hỗ trợ, chốt lời 1 nửa tại 29.000, phần còn lại thể nắm DÀI HẠN tùy theo diễn biến của thị trường.