SharkFollow

CTG - Test for Supply - Điểm mua lại xuất hiện

Giá lên
HOSE:CTG   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
- CTG vẫn tiếp tục duy trì xu hướng
- Kỳ vọng một biên lợi nhuận lớn.
Chúc cả nhà may mắn

Ý tưởng liên quan