HOSE:CTI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CTI sau khi vượt qua khỏi vùng đỉnh tháng 3/2021 (19.5) trong thời gian quan thì đã có dấu hiệu quay trở lại test vùng cầu này.

Quan sát biểu đồ ta sẽ thấy đang có dấu hiệu mua vào trong ngắn hạn, kỳ vọng target sẽ trong khoảng 22.8 - 23.1.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.