HOSE:CTI   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CTI sau khi vượt qua khỏi vùng đỉnh tháng 3/2021 (19.5) trong thời gian quan thì đã có dấu hiệu quay trở lại test vùng cầu này.

Quan sát biểu đồ ta sẽ thấy đang có dấu hiệu mua vào trong ngắn hạn, kỳ vọng target sẽ trong khoảng 22.8 - 23.1.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex