CVC / BTC - Binance
Buy: 0.00002083 - 0.00002092
Sell: 0.00002237 - 0.00002049
P/s: Buy trong ngày chia vốn để vào lệnh, Tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :3