PhanDinhThai

CVC/BTC Đã đến lúc mua vào?

BITTREX:CVCBTC   None
BITTREX:CVCBTC
Mô hình tăng sóng của CVC đã vừa hoàn thành trong khoảng thời gian trước.

Sóng ABC correction cũng có thể xem như hoàn thành nếu đếm như trong hình vẽ.

Do đó ta hoàn toàn có thể hi vọng vào một chu kì sóng tăng mới.

Việc đường giá tạo mô hình double bottom, các chỉ số MACD và RSI cũng tạo mô hình double bottom tương ứng có thể khiến ta kì vọng vào một đợt tăng mới thực sự.

Tất cả những gì CVC cần bây giờ là volume và đường giá phá vỡ cản để hoàn thành trọn vẹn mô hình double bottom.

Tuy nhiên trong mọi kèo giao dịch hãy luôn nhớ, đừng quên cài stoploss.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.