Phamdong1969

CVP có thể đã tích luỹ xong.

Giá lên
OKX:CVPUSDT   PowerPool/Tether
CVP đã đi ngang tạo lòng chảo tích luỹ 72 ngày
Vào ngày 30/11 giá CVP đã phá lên trên đỉnh cũ được tạo ngày 1/10/2020 tại 2.1$
Rất có thể giá CVP sẽ tăng theo hình parabol . Nếu tăng được thì mục tiêu cho CVP là 4.8$ - 6.8$ và xa hơn là 14.7$
Nếu giá đóng dưới 2.8$ hoặc phá vỡ mô hình parabol thì đợt tăng trưởng thất bại!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.