dinhchien

CAD INDEX - giảm tới vùng sóng 3 Elliot

TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
- MACD và RSI cho tín hiệu giảm