TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Đồng Canada: nhìn trên chart 1D Xu hướng chính của TVC:CXY chính là Xu hướng tăng.
Vậy đồng TVC:CXY còn tăng lực tăng nữa ko?
TVC:CXY chart 1D đang có mốc kháng cự khá cứng. lực nến lên yếu,
Quay lại chart 4h đã dần xuất hiện tín hiệu phân kỳ tại đỉnh thể hiện rõ ở chart 2h
Sắp tới cần chú ý TVC:CXY và các cặp đồng liên quan

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.