URIFX

CXY: CAD sẽ hình thành bear channel mới?

Giá xuống
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
11 lượt xem
0
Giá phản ứng với channel trên khung giá W1.
Nếu giá phát triển đi ngang, chúng ta tự tin rằng sẽ có đợt giá giảm tiếp theo đó.
Chờ xem nhé. CAD đáng để theo dõi.

Bình luận