URIFX

CAD => Đường dài để take profit

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
CAD sẽ còn tăng nhiều, đây mới chỉ là đầu trend.