URIFX

CXY #CAD có thể tăng dài hạn.

Giá lên
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Nếu breakout đi lên, tui sẽ bám CAD tới cuối năm 2019. :D