dinhchien

CAD index - Chuẩn bị bán CAD

Giá xuống
TVC:CXY   Chỉ số đồng Đô la Canada
Đợi hắn vượt MA 200 4% = (5+3/2).
Lưu ý: RSI tại điểm 4% không được vượt quá 70, Momentum có divergence nhé.
Bình luận: