HOSE:D2D   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
cơ hội tốt để mua vào khả năng cao sẽ lên rất cao , quản lý vốn tốt cẩn thận, hazz