MrDonnie

BĐS KCN vẫn còn rất tiềm năng

Giá lên
HOSE:D2D   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
Nằm trong nhóm công ty của Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp, đều phát triển mảng BĐS khu công nghiệp.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty CP Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mã chứng khoán: D2D ) đạt 197 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 109 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Mặc dù quỹ đất cho thuê không còn nhiều, song phần lớn doanh thu trong trong quý II của doanh nghiệp này vẫn đến từ hoạt động kinh doanh BĐS đạt gần 158 tỷ đồng.
Đây là 1 mã có nền cơ bản rất tốt, về kỹ thuật thì nền tích lũy từ tháng 1, canh chờ điểm mua tầm 55-56, mục tiêu ngắn hạn tầm 7x nhỏ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.