HOSE:D2D   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
- Đã hoàn thành quá trình tái tích lũy, giá đã phá khỏi TR vào pha E
- Kỳ vọng một siêu sóng
------------
Chúc cả nhà may mắn