Cowboyyy

D2D- Nên thoát hàng và chờ săn giá thấp hơn

HOSE:D2D   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2
Sau đây em xin trình bày vài lý do tại sao em nói vậy.
Các bác xem qua cho em nhận xét về con này.
Weekly chart:
Kế hoạch dài hạn theo khung tuần:
D3:
Kế hoạch 1 ở D3:
Kế hoạch 2 ở D3:
Theo quan điểm em thì giá khó có khả năng về đến kế hoạch 2. Kế hoạch 1 có thể là kế hoạch tốt hơn.
Hoặc các bác có thể chọn kế hoạch nữa nạc nửa mỡ :
Xem kỹ hơn ở D1:
Kế hoạch giao dịch :
Nếu bài viết có ích cho các bác. Xin hãy để lại một like để cảm ơn người góp ý.
Nếu cần phân tích cổ phiếu nào, các bác cứ để lại comment em sẽ làm nhiệt tình.
Cảm ơn các bác đã đọc bài viết.
Chúc các nhà đầu tư thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.