ChungKhoanVietMy

#DAH - Có thể tăng 20% thời gian tới

Giá lên
HOSE:DAH   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
#DAH - Có thể tăng 20% thời gian tới
Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
-------------
- Có những số liệu trong báo cáo tài chính ko ủng hộ cho việc phát triển công ty.
- Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần -9.7%. Trung bình của 5 năm qua là 1.9%. Thật sự ko ấn tượng.
- Giá xu hướng giảm khá mạnh, tất cả đều giảm. Hiện tại áp lực tại vùng đáy đã có nhà đầu tư ủng hộ xu hướng tăng trong ngắn hạn.
- Khả năng sẽ tăng 20% tiếp cận vùng 7700. Nếu có thể phá vùng này, thì một bước sóng giá tăng khá mạnh đến vùng 17500 (tăng 180%). Nhưng đó là câu chuyện dài.
📌 Hiện tại ta đang kỳ vọng giá tăng 20% là an toàn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu