ProTraderNo1

Daimler AG (DAI), ĐÓN CỔ TỨC TỪ MERCEDES - BENZ

Giá lên
XETR:DAI   DAIMLER AG NA O.N
270 lượt xem
0
Daimler AG , công ty mẹ của Mercedes - Benz sẽ chia cổ tức ngày 9/7/2020. Đây là thông tin rất được chờ đợi từ giới đầu tư, bởi lẽ " lợi nhuận mang lại từ những chiếc Mercedes - Benz bóng bẩy rất cao nên cổ tức cũng cao!". Mercedes - Benz cũng là thương hiệu ô tô giá trị nhất TG . Về mặt kỹ thuật, ta có thể thấy biểu đồ ngày cổ phiếu Daimler đã điều chỉnh về vùng giữ đường trung bình EMA50 & EMA100. Đây là tín hiệu mua rất tốt nếu thấy dấu hiệu tăng trở lại. Nhìn biểu đồ về quá khứ, ta thấy giá cổ phiếu của Daimler đang tốt khá hấp dẫn, rất thích hợp để mua lúc này. Chiến lược được thể hiện trên hình, các nhà đầu tư tham khảo.

Bình luận