DatTong

DAIETH, DAI/ Ethereum, H4

BITFINEX:DAIETH   DAI / Ethereum
Dự đoán DAIETH
- Cấu trúc thị trường là uptrend.
- Giá đang di chuyển trên trendline.
- Hiện tại, giá đang pullback.
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Bình luận