tongdaiforex

DASH - Đảo chiều trong ngắn hạn (Ngày 23/2/2021)

Giá lên
BINANCE:DASHUSD   Dash
Như đã thấy ở biểu đồ nến ngày thì giá của DASH đã quay trở lại kiểm tra vùng hỗ trợ trước đó.


Chiếu xuống khung thời gian H4 chúng ta có thể thấy những tín hiệu đảo chiều vô vùng mạnh mẽ bởi chỉ báo RSI khi giá đi vào vùng quá bạn một cách rõ ràng.

Khả năng cao giá sẽ bật tăng lên chứ không thể xuyên thủng vùng Near Key Level quan trọng của nến ngày.

Dựa vào đó các bạn có thể cân nhắc khi mở vị thế BUY/LONG tại thời điểm này để tìm kiếm lợi nhuận. Các bạn có thể và cùng thảo luận với chúng tôi để tìm ra điểm entry đẹp nhất nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.