mmfxtrading

DAX 8/3/2019

Giá lên
XETR:DAX   Chỉ số DAX
Xu hướng: Khá là trung tính
Những vùng giá quan trọng : kháng cự :11860, 11630. Hỗ trợ : 11000 và 11400
Với đà đi lên của thị trường có thể cân nhắc mua vào tại vùng giá 11400 tới 11000 (đợi price action tại vùng này)