mmfxtrading

DAX cập nhật 14/03/2019

Giá lên
XETR:DAX   Chỉ số DAX
Đúng như phân thích trước thì pull back tại hỗ trợ là điểm mua rất an toàn cho DAX khi có trend lên. Hiện tại giá đang ở vùng kháng cự 11637 với xu hướng tiếp tục bullish . Hiện MA20 đang làm rất tốt nhiệm vụ nâng đỡ chỉ số.
Mình kỳ vọng chỉ số DAX sẽ sớm test lại kháng cự 11850. Tuy nhiên kháng cự hiện tại cũng là một kháng cư quan trọng cần phải để chỉ số DAX chứng minh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.