TrongLe

MÔ Hình cờ

Giá lên
HOSE:DBC   CTCP TD DABACO VIET NAM
274 lượt xem
1
Mô hình cờ đuôi nheo đã phá vỡ
- Với các nhà đầu tư năng động chúng ta có thể mở 50% vị thế và mở thêm 50% khi giá vượt lên 52,9k
- Với các nhà đầu tư bảo thủ chúng ta có thể đợi giá đóng cửa trên 52,9k
==> Với giá mục tiêu bằng với cán cờ 85-90k
goodluck
Bình luận: Dừng lỗ