dungsmc

DCTBTC vào lệnh

Giá lên
BITTREX:DCTBTC   None
MACD hướng lên mở rộng, tín hiệu đi lên mạnh mẽ, ngoài ra tin tức liên kết với amazon mà thành sự thật, DCT sẽ bay cao
buy : 69xx - 71xx
sell : 77xx -83xx- moon
goodluck
Bình luận: lưu ý trường hợp BTC phá đỉnh 8k, altcoin sẽ biến động ko kịp theo BTC vì nguồn vốn sẽ đổ dồn vào BTC
Giao dịch đang hoạt động: hiện tại BTC đã phá đỉnh 8k, và đang đi sideway điều chỉnh ( cản tâm lý 8k2), các altcoin sẽ được thúc tăng trong thời điểm này
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chúc mừng bạn nào theo kèo đạt lợi nhuận nhé

Bình luận

kèo này mình không chơi. tiếc quá.:(
Phản hồi