HoangMinhchannel

DDG vượt khỏi vùng tích luỹ

Giá lên
HNX:DDG   INDOCHINE IMP&EXP
DDG trong thời gian qua đã có tín hiệu vượt khỏi vùng đỉnh 37.00 sau khoảng thời gian tích luỹ trong mẫu tam giác từ cuối tháng 5 đến nay. Tín hiệu mua vào 3 phiên liên tiếp và vẫn tích luỹ biên trên vùng đỉnh 37.00 này cho thấy khả năng cao sẽ tăng mạnh trong nay mai.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ có thể chạm đến vùng mục tiêu tiếp theo 39.1 - 40 .5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.