HOANGFX86

sell DE30

Giá xuống
4 lượt xem
0
Tín hiệu kinh tế không khả quan.
Chứng khoán ĐỨC sẽ tiếp tục giảm trong tuần tiếp theo.

Bình luận