XTBVietnam

Đức kéo dài lệnh lockdown, DE30 cố gắng ngăn chặn đà giảm

Các nhà đầu tư đã phát hiện ra một số sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu khi truyền thông đưa tin rằng bà Angela Merkel đã đạt được thỏa thuận về việc kéo dài các lệnh lockdown đến ngày 14 tháng 2 trên toàn quốc. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là số lượng nhiễm Covid-19 mới đã giảm xuống mốc 10.000. Tình hình cũng đã được cải thiện ở Pháp. Nó cũng tốt hơn một chút ở Anh và Tây Ban Nha, tuy nhiên số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày vẫn vượt quá 30.000 ở hai quốc gia đó.

DE30 cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm tại thời điểm viết bài. Các bài viết về việc kéo dài lệnh lockdown đã gây ra một sự trượt dốc nhanh chóng. Vùng 13.800 điểm đóng vai trò là hỗ trợ mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.