XTBVietnam

DE30 phục hồi từ khoản lỗ qua đêm

CURRENCYCOM:DE30   DAX 30
DE30 đang phục hồi vào sáng nay sau đợt giảm qua đêm. Tuy nhiên, nhìn vào khung thời gian M5, có thể thấy chỉ số đã chạm đến ngưỡng kháng cự được đánh dấu theo cấu trúc 1: 1. Nếu phe bán quản lý để tạm dừng tiến lên trong khu vực, một cuộc tấn công vào mức thấp hàng ngày có thể xảy ra. Mặt khác, trong trường hợp chúng ta thấy sự bứt phá cao hơn, con đường hướng tới mức 14.000 điểm sẽ bị bỏ ngỏ.

Bình luận