XTBVietnam

Tin Nóng: Chỉ số PMI trái chiều từ Pháp và Đức

Chỉ số Flash PMI từ Pháp và Đức đã được công bố lần lượt vào lúc 8:15 sáng GMT và 8:30 sáng GMT với các điểm nổi bật như dưới đây:

Pháp
- Sản xuất: 51.5 vs 50.5 (dự đoán)
- Dịch vụ: 46.4 vs 48.5 (dự đoán)

Đức
- Sản xuất: 57 vs 57.2 (dự đoán)
- Dịch vụ: 46.8 vs 45 (dự đoán)

Các bản báo cáo đã nêu bật lên sự ảnh hưởng của Covid-19 tới nền kinh tế - Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục bị tác động và sự giảm vẫn diễn ra trong khi lĩnh vực sản xuất lại được mở rộng. Các chỉ số cổ phiếu đã giảm xuống sau khi báo cáo của Pháp được phát hành nhưng động thái giảm đã bị dừng lại sau dữ liệu của Đức. Tuy nhiên, DE30 tiếp tục giao dịch dưới vùng giá 13.800 điểm.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.