XTBVietnam

Tin Nóng: Nền kinh tế Đức giảm 5% trong năm 2020

CURRENCYCOM:DE30   DAX 30
Ước tính đầu tiên về tăng trưởng kinh tế Đức năm 2020 đã được công bố lúc 9:00 sáng GMT . Theo báo cáo do Văn phòng Thống kê Liên bang công bố, nền kinh tế Đức giảm 5% so với năm 2019. Đây là chỉ số tốt hơn một chút so với ước tính trung bình là giảm 5,1%. DE30 giảm sau khi thông báo kết quả về tăng trưởng kinh tế trong khi EURUSD có phản ứng nhỏ.

DE30 đã pull back mặc dù báo cáo GDP tốt hơn so với dự kiến cho năm 2020. Tuy nhiên, nhìn chung đây chỉ là một phản ứng nhỏ.

Bình luận