dinhchien

DE30EUR - new Elliot (sóng đối xứng) tìm điểm vào hợp lý

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Nhìn bên trái, tín hiệu xu hướng giảm được kích hoạt (giảm hơn 120% mức thoái lui lớn nhất của xu hướng tăng)
Hai nhóm sóng để bán:
     1. Tại khung thời gian H4 (sóng nhóm (1) (2) (3) ...).
     2. Tại khung thời gian H1 (nhóm sóng 1,2,3 ...).
Điểm vào lệnh sớm (sợ mất cơ hội): 80% Fibonacci (qui tắc 80/20% )
Điểm vào hợp lý: Bán ở mức 90-100% Fibonacci
Điểm vào trễ: Chờ để báo hiệu ở khung thời gian nhỏ hơn (new price action, vai đầu vai, 2 đỉnh...)

Dừng lỗ ở mức Fibonacci Extension 120%.
Khi DE30EUR giảm theo phán đoán, nên di chuyển dừng lỗ theo quy tắc sóng đối xứng của xu hướng giảm.

Kế hoạch: Di chuyển đến điểm dừng lỗ đến 80% của retracement lớn nhất của Uptrend (sóng nhóm Weekly (I) (II) (III) ...

Cảm ơn đã xem
Bình luận: 3 mục tiêu sẽ đạt bằng phương pháp sóng Elliot?
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu 1, 2 tại 3 hoàn thành
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu 3 tại sóng 5 Ellit hoàn thành

Bình luận