SonPriceAction

GER30 canh sell

Giá xuống
OANDA:DE30EUR   Germany 30
Canh sell GER30 khi giá về vùng màu xanh và xuất hiện tín hiệu bán