crypto_switchboard

DEGO phân tích để trade (giá lên)

Giá lên
BINANCE:DEGOUSDT   DEGO / TetherUS
Dữ liệu phân tích được lấy từ tradingview, không khuyến cáo đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc kĩ trước quyết định đầu tư của mình. Xin cảm ơn!