Jack_Dawson

DEGO - NFT CHƯA PUMP

Giá lên
BINANCE:DEGOUSDT   DEGO / TetherUS
Đang trend NFT có nhiều ae hỏi JD về #DEGO, giá vẫn chưa pump nhiều nên có thể rải vùng giá mua từ 6-10$.
Target 1: 12$
Target 2: 19$
Còn lại có thể hold dài hạn.