xuanhaimmoer

DGB/BTC - Quay về vùng hỗ trợ tốt

BITTREX:DGBBTC   DigiByte / Bitcoin
DGB sẽ quay về vùng hỗ trợ tốt trên biểu đồ và từ đây chúng ta sẽ có sóng tăng trung hạn đạt 1 trong 2 mục tiêu như ở trên.

Good luck for every one !