83 lượt xem
1
DGB / BTC - Bittrex
Buy: 0.00000274 - 0.00000276
Sell: 0.00000299 - 0.00000305
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3% chúc a e sớm win kèo

Bình luận