Phamdong1969

DGB/BTC đang cho xu hướng điều chỉnh giảm

POLONIEX:DGBBTC   None
88 lượt xem
3
DGB / BTC trên đồ thị ngày và đồ thị 4h đang đi ngang trong vùng 0.00000353 - 0.00000365 phá vỡ canh trên hoặc cạnh dưới khi đó sẽ cho xu hướng tăng hay giảm.
Ý kiến cá nhân tôi cho rằng DGB sẽ điều chỉnh về vùng 0.00000285 - 0.00000310 trước khi tăng lại.
( Nếu giá tset lại vùng đỉnh cũ tại 0.00000399 trước khi giảm thì có thể giảm sâu hơn vùng 0.00000295 và thời gian tăng lại sẽ lâu hơn.)

Bình luận