ThangLeViet

DGC - HÓA CHẤT TĂNG MẠNH

Giá lên
ThangLeViet Cập nhật   
HOSE:DGC   CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP:

Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang, công ty có truyền thống sản xuất Hoá dược tinh khiết cung cấp cho thị trường Việt Nam 50 năm qua. Thương hiệu Hoá chất Đức Giang có uy tín nhất định trên thị trường Việt Nam. Trụ sở Công ty gần trung tâm, cảnh quan và điều kiện làm việc tốt có thể thu hút được các kỹ sư có trình độ về làm việc. Các kỹ sư và công nhân lành nghề đã được đào tạo và thực hành tại các phân xưởng, các nhà máy của công ty.

KHUYẾN NGHỊ:
  • Vùng mua: 50 - 52
  • Vùng chốt lời: xxx
  • Vùng cắt lỗ: xxx
  • Tỷ suất lợi nhuận 21%
--
Chúc A/C giao dịch thành công!
Bình luận:
Sắp đến vùng giá mua được nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.